Regulamin
Regulamin sklepu internetowego porcelglass.pl

I.Definicje

U偶yte w regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:

1.Klient- osoba fizyczna ,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b臋d膮c膮 osob膮 prawn膮,

kt贸rej przepisy szczeg贸lnie przyznaj膮 zdolno艣艣 prawn膮,kt贸ra dokonuje Zam贸wienia w ramach

sklepu;

2.Kodeks Cywilny -ustawa聽 z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U.Nr 16 poz 93 ze zm.)

3.Regulamin -nimiejszy regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ramach sklepu

internetowego porcelglass.pl.

4.Sklep internetowy (Sklep)-serwis internetowy dost臋pny pod http//porcelglass.pl

zapo艣rednictwem kt贸rego聽Klient mo偶e w szczeg贸lnosci sk艂ada膰 Zam贸wienia.

5.Towar-produkty prezentowane w sklepie internetowym.

6.Umowa sprzeda偶y- uomowa sorzeda偶y聽Towar贸w w rozumieniu Kodeksu Cywinego,zawarta

pomi臋dzy Hrtownia Porcel-Glass-Imoex Sp.j Lucyna Wos艅ska, Jacek Wosi艅ski聽a Klientem,

zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

7.Ustawa o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej- ustawa z dnia 27 07 2002 r.

o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz zmiany Kodeksu Cywilnego

(Dz.U Nr 141 poz 1176 ze zm.)

8. Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 -ustawa z dnia 18 07聽2002 roku.

(dz.U nr 144 poz 1204 ze, zm)

9.Zam贸wienie-o艣wiadczenie woli Klienta ,zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy

sprzeda偶y okre艣laj膮ce w szczeg贸lnosci rodzaj i ilo艣c towaru.

10.Ustawa z dnia 30 05 2014. o prawach konsumenta DzU z 24 06 2014 roku.

II Postanowienia og贸lne

1.Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania ze sklepu internetowego dost臋pnego

pod http:// porcelglass.pl

2. Niniejszy regulamin jest regulaminem ,o kt贸rym聽mowa w art 8 Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug

drog膮 elektroniczna.

3.Sklep internetowy dzia艂aj膮cy pod http://porcelglass.pl ,prowadzony jest przez Hurtownia

"Porcel-Glass-Impex Sp,J Lucyna Wosinska ,Jacek Wosi艅ski ,NIP 679-000-46-90

Regon 003893659,wpis聽KRS 00000 15587.Sad Rejonowy Krak贸w Sr贸dmie艣cie.

adres do korespondencji 30-499 Krak贸w ul. K艂uszy艅ska 48.

4.Niniejszy regulamin okre艣la w szczeg贸lnosci:

a).zasady dokonywania rejestracji i korzystania z kont w ramach sklepu internetowego

b.warunki i zasady skladania drog膮 elektroniczn膮 Zam贸wie艅 w ramach sklepu internetowego

c.zasady zawierania um贸w sprzeda偶y z wykorzystaniem us艂ug 艣wiadczonych w ramach

sklepu internetowego.

5.Korzystanie ze sklepu internetowego jest聽mo偶liwe pod warunkiem spe艂nienia przez system

teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta KLient nast臋pujacych minimalnych wymaga艅

technicznych:

a.Internet Explorer w wersi聽8.0 lub nowszej z w艂aczon膮 obs艂ug膮 Java i cookies

b.minimalna rozdzielczo艣c ekranu 800x600 pikseli

6.W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we w艂asnym zakresie uzyska膰

dostep do stanowiska kmputerowego lub urz膮dzenia ko艅cowego z dost臋pem do Internetu.

7.Zgodnie z obowi膮zuacym przepisami prawa cywilnego Hurtownia Porcel-Glass-Impex SP.J

Lucyna Wosinska Jacek Wosinski,zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 ograniczenia 艣wiadczenia us艂ug

za po艣rednictwem Sklepu Internetowego do o艣贸b, kt贸re 聽nie uko艅czy艂y wiek聽18 lat.

W takim przypadku potencjalni Kliencji zostan膮聽 o powy偶szym powiadomieni.

8. Klienci mog膮 uzyska膰 dost臋p do niniejszego regulaminu w ka偶dym czasie za po艣rednictwem

odsy艂acza zamieszczonego na stronie g艂ownej serwisu http://porcelglass.pl.

9.Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu,w szczeg贸lnosci ich opisy,

parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny ,stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy ,

w rozumieniu Art 71 Kodeksu Cywinego.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest mo偶liwe bez obowi膮zku rejestracji,

mile widziana jest opcja rejestracji.

2.Rejestracja nast臋puje poprzez wype艂nienie i zakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostepnionego na jednej ze stron Sklepu.

3.Warunkiem korzystania聽 rejestracji聽 jest wyra偶enie zgody na聽 tr臋艣膰 Regulaminu oraz podanie

danych osobowy oznaczonych jako obowi膮zkowe

4.Hurtownia Porcel-Glass-Impex SP.j Lucyna Wosinska, Jacek Wosi艅ski mo偶e pozbawi膰 prawa

do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak r贸wnie偶 mo偶e ograniczy膰 dost臋p do cz臋艣ci lub

ca艂o艣ci zasob贸w Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia

przez klienta Regulaminu, a w szczeg贸lnosci gdy klient:

a. poda艂聽 dane聽 niezgodne z prawd膮,niedok艂adne lub nieaktualne,wprowadzaj膮c聽 w b艂膮d lub

naruszaj膮ce prawa os贸b trzecich.

b.dopu艣ci艂 si臋 za posrenictwem sklepu internetowego naruszenia d贸br osobistych os贸 trzecich,

a w szczeg贸lno艣ci d贸br osobistych innych klient贸w sklepu internetowego.

5.Osoba ktora zosta艂a pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego,mo偶e

uzyska膰 prawo do korzystania ze sklepu internetowego po uzyskaniu zgody udzielonej

przez Hurtownia Porcel-Glass-Impex SP.j Lucyna Wosinsk Jacek Wosinski

6. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przekazu komunikat贸w i danych w zwi膮zku ze

艣wiadczonymi w ramach witryny us艂ugami,Sklep internetowy podejmuje 艣rodki techniczne

i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpieczenstwa 艣wiadczonych us艂ug

, a wszczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce聽 zapobieganiu pozyskiwania imodyfikacji przez osoby

nieuprawnione danych osobowych聽 przesy艂anych w Internecie.

7.Klient zobowi膮zany jest:

a.korzystania ze sklepu internetowego w spos贸b nie zak艂ucajacy jego funkcjonowanie.

b.niepodejmowanie dzia艂an takich jak rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego

niezam贸wionej informacji handlowej.

c.niedostarczanie i nie przekazywanie tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa.

d.korzystania ze sklepu internetowego w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego

na聽terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,postanowieniami regulaminu,a takze

z zasadami korzystania z sieci internetowej.

IV Procedura zawarcia umowy sprzeda偶y.

1. w celu zawarcia umowy sprzeda偶y za posrednictwem sklepu internetowego nale偶y

wej艣膰 na stron臋 internetow膮 porcelglass.pl dokona膰 wyboru towaru i postepowa膰 zdodnie

z wyswietlanymi komunikatami.

2.聽realizacja zamowienia jest dokonywana porzez dodawanie towaru do koszyka.

3.聽w trakcie sk艂adania zam贸wienia klient ma mozliwo艣膰 modyfikacji do momentu

komunikatu potwierdz聽 zam贸wienie.

4.Po podaniu prze Klienta korzystaj膮cego ze sklepu internetowego wszystkich niezb臋dnych

danych,wy艣wietlone zostanie podsumowanie z艂o偶onego zam贸wienia.

zam贸wienie zawiera艂o b臋dzie:

a.przedmiot zam贸wienia.

b.ceny jednostkowe oraz cen臋 艂膮czn膮 zam贸wionych towar贸w.

c.koszt dostawy je偶eli wyst臋puje

d.metode p艂atno艣ci

e. spos贸b dostawy.

5.W celu dokonania zam贸wienia konieczne jest dokananie akceptacji tre艣ci Regulaminu,

podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi膮zkowe oraz naci艣ni臋cie przycisku

Potwierd偶 Zakupy.

6.Wys艂anie przez Klienta zam贸wienia stanowi oswiadczenie聽woli zawarcia聽 Z Hurtowni膮

Porcel-Glass-Impex SP.j umowy sprzeda偶y zgodnie z tresci膮 regulaminemu.

7.Po z艂o偶eniu zam贸wienia Klient otrzyma wiadomo艣膰 e.mail聽 zatytu艂owan膮 Przyj臋cie

zam贸wienia nr.oraz potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w zam贸wienia.

8.Umow臋 za zawart膮 traktuje si臋 z momentem otrzymania przez Klienta wiadomo艣膰i e-mail

9 .Jezykiem zawarcia umowy jest j臋zyk polski

V.dostarczenie towaru

1 dostawa towaru jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa

si臋 pod adres wskazany przez Klienta聽 w trakcie zam贸wienia.

2.dostawa zm贸wionego towaru odbywa si臋 na zasadzie przesy艂ek kurierskich,odbioru osobistego

w zale偶no艣ci od sposobu odbioru w zam贸wieniu okre艣lone zostan膮 koszty przesy艂ki.

3.Termin realizacji wynosi od 1-7 dni roboczych licz膮c od dnia wys艂ania przez klenta zam贸wienia.

4.Podczas odbioru przesy艂ki聽 przez Klienta nale偶y sprawdzi膰 kompletno艣膰 przesy艂ki,

w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletno艣ci przesy艂ki,Klient

zobowi膮zany jest zarz膮dac spisania protok贸lu przez kuriera.Protok贸艂 powinien by膰 spisany w

w dw贸ch jednobrzmiacych egzemplarzachi podpisany przez kuriera i Klienta.

5.Utrwalennie,zabezpieczenie,udost臋pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych

postanowie艅 Umowy sprzeda偶y towar贸w nast臋puje poprzez:

a.przes艂anie klientowi na podany adres e=mailpotwierdzenia oraz specyfikacji zam贸wienia

b.do艂aczenie do przesy艂ki zawier膮cej towar specyfikacji zam贸wienia ,fakturaVat lub paragon

fiskalny.

6. Dostaw臋 towaru realizujemy obecnie przez firm臋 Kuriersk膮 DPD

koszt przesy艂ki paczki w wadze 0-30 kg

przy p艂atno艣ci przelewem聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 - 18 z艂

przy p艂atno艣膰i za pobraniem聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 - 23 z艂

VI. Ceny i metody p艂atno艣ci

1. Ceny towar贸w podane s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 wszystkie sk艂adniki ,w tym podatek VAT

(z wyr贸znieniem wysoko艣ci stawki) ceny podawane sa cenamii brutto.

2 Klient ma mo偶liwo艣膰 uiszczenia zap艂aty

a przelewem na konto nr rachunku 79 8589 0006 0000 0014 6258 0003

b.za pobraniem przez kuriera.

-VII聽 Odst膮pienie od umowy ______

1.Klientowi, w rozumieniu art 27 Ustwy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U 聽z 24 06 2014 聽 przys艂uguje na podstawie przepis贸w聽prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 ,bez podania przyczyny,sk艂adaj膮c o艣wiadczenie w terminie 14 dni .licz膮c od dnia dostarczenia towaru powiadamiaj膮c Hurtownie Porcel-Glass-Impex SP.j.

Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z formularza odst膮pienia od umowy,umieszczonego w folderze

formularze, jednak nie jest to obowi膮zkowe.Aby zachowa膰 termin do odstapienia od umowy,

wystarczy aby Kupuj膮cy wys艂a艂 informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂ugujacego prawa

odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu odst膮pienia od umowy.

adres kontakt@porcelglass.pl lub pisemnie .

2.W przypadku odst膮pienia umowy zawartej na odleg艂o艣膰,umowa uwa偶ana jest za niezawarta,

to co strony 艣wiadzczy艂y,ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,towar prosimy o przes艂anie pod

adres 30-499 Krak贸w K艂uszy艅ska 48, Zwrot powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie.

Kupuj膮cy dostarcza towar na koszt w艂asny pod wy偶ej wskazany adres:osobi艣cie,przez

osob臋 upowa偶nion膮,za posrednictwem firmy spedycyjnej lub poczty.

3.Hurtownia Porcel-Glass-Impex SP.J Lucyna Wosinska, Jacek Wosinski z obowi膮zuje si臋 偶e

w razie odstapienia od umowy przez klienta,przeka偶e nale偶no艣c przekazan膮 przez klienta na

konto wskazane przez klienta,lub do r膮k w艂asnych niezw艂ocznie聽,nie p贸偶niej niz 7 dni od daty 聽 聽zwrotu przesy艂ki.

4.sklep nie przyjmuje zwrot贸w za pobraniem.

5.Zwracany przez klienta towar powinien zostac opakowany w聽 odpowiedni聽 spos贸b

zapewniaj膮cy brak uszkodze艅 przesy艂ki w trakcie transportu,koszt opakowania i zwrotu

towaru ponosi klient.

VIII oferta.

1.wszystkie proponowane przez sklep produkty sa fabrycznie nowe i posiadaj膮 gwarancje聽przynan膮

.przez producenta.Wszelkie informacje na temat produkt贸w pochodz膮 z materia艂贸w publikowanych

i zatwierdzonych聽 przez producenta.

2 Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwo艂ywania akcji promocyjnych

IX Reklamacje dotycz膮ce towar贸w

1. Hurtownia Porcel-Glass-Impex SP.J Lucyna Wosinska ,Jacek Wosinski jako sprzedawca

odpowiada obec Klienta bed膮cego konsumentem w rozumieniu Art 22[1] Kodeksu Cywilnego

i ustawy 27 05 2014 roku o prawach konsumenta聽 za niezgodno艣膰 z Umow膮 聽sprzedazy 聽 聽 聽Towaru zakupionego przez tego konsumenta w zakresie okre艣lonym Ustaw膮 o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej.

2.Reklamacje wynikaj膮ce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie

niniejszego regulaminu,nale偶y kierowa膰 na adres kontakt@porcelglass.pl lub listownie. PO wp艂yni臋ciu takiej informacji nasz pracownik skontaktuje si臋 niezw艂ocznie w celu ustalenia trybu post臋powania.Kazda reklamacja聽zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od momentu z艂o偶enia reklamacji,pod rygorem uznania roszcze艅 Konsumenta za usadnione.

3.Hurtownia Porcel-Glass-Impex SP.J Nie jest producentem towar贸w.Producent ponosi

odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u gwarancji sprzedanego towaru na warunkach i okres wskazany

prawem Polskim .

X.Reklamacje聽 w zakresie 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

1 .Hurtownia Porcel-Glass-Impex SP.J podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia prawid艂owego

dzia艂ania sklepu w takim zakresie jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej

i zobowiazuj臋 si臋 usun膮膰 w rozs膮dnym terminie wszelkie nieprawid艂owo艣ci zg艂oszone

przez klient贸w.

2 Wszelkie nieprawid艂owo艣ci z dzia艂aniem sklepu prosimy zg艂asza膰 na adres e-mail

kontakt@porcelglass.pl lub listownia Hurtownia Porcel-Glass-Impex SP.J

Krak贸w ul. K艂uszy艅ska 48

3.Wszelkie reklamacja dotycz膮ce nieprawid艂owego dzia艂ania sklepu internetowego

zostan膮 rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wp艂yni臋cia

XI Postanowienia Ko艅cowe

1.Roztrzygniecia ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomiedzy Hurtownia Porcel-Glass-Impex SPj

Lucyna Wosinska Jacek Wosinski聽 a Klientem zgodnie z art 22[1] Kodeksu Cywilnego ,zostaje

poddane s膮dom w艂a艣ciwym聽 zgodnie z postanowieniemi w艂asciwych przepis贸w Kodeksu

post臋powania cywilnego.

2.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym聽Regulaminie maj膮 zastosawanie przepisy

Kodeksu Cywilnego ,przepisy Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz inne

w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego

Ochrona danych osobowych klient贸w

Zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia1997 o ochronie danych osobowych(DZ.U z 2002,nr101)

oraz ustaw膮 z dnia 18 07 2002 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.podane przez kupuj膮cego dane osobowe b臋da obj臋te ochron膮 przed dost臋pem os贸b nieuprawnionych

i wykorzystywane wy艂膮cznie na potrzeby sklepu.

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie dzia艂alno艣ci sklepu s膮 poufne. W 偶adnym wypadku ani w 偶adnej formie nie b臋d膮 ujawniane innym osobom ani innym podmiotom Klienci maj膮 prawo do wgl膮du w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia 偶膮dania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies. Mo偶esz okre艣li膰 warunki przechowywania lub dost臋pu do plik贸w cookies w Twojej przegl膮darce. Akceptuj Wi臋cej informacji Odrzu膰